DRAvrijrgbRelatie Academie
Tollenstraat 39
4101 BD Culemborg

Telefoon: 06-33886581
Klik hier om een mail te sturen of gebruik het mailadres coaching@carolinefranssen.nl

Afspraak
Maak zelf hier een afspraak voor een coachingsgesprek via de online agenda.

Vergoeding
Er is sinds 2013 geen vergoeding voor relatietherapie door een verzekering mogelijk. Wel zijn er werkgevers die in het kader van verzuimpreventie (relatie)coaching betalen. Ondernemers krijgen altijd een factuur en kunnen de kosten voor voor coaching opvoeren als bedrijfskosten.

Zakelijke gegevens:
KvK 30127939
Het merk Relatie APK® is geregistreerd bij het Benelux Merken Bureau onder nr 848713

Parkeren
De Relatie Academie ligt in de binnenstad, aan een straat waar niet geparkeerd kan worden. Direct achter het gebouw is een parkeerterrein waar je voor twee euro een dagkaart koopt. Gratis parkeren kan op de parkeerterreinen Palumbus en De Haven.

Voorwaarden coaching
Afspraken voor coachingsgesprekken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij afzegging binnen 48 uur voor de afspraak wordt het afgesproken bedrag in rekening gebracht.

Voorwaarden workshops
Je deelname aan een workshop is definitief na betaling. Annulering is mogelijk tot veertien dagen voor aanvang van de workshop. Daarna heb je geen recht meer op restitutie. Je kunt wel je een ander in jouw plaats laten komen. Geef dat wel tijdig door.

Als iemand van de wachtlijst jouw plek kan innemen, is het nog wel mogelijk om jouw deelname door te schuiven naar een volgende keer.

Het boek Eerste Hulp Bij Relatieongelukken dat je bij iedere workshop krijgt, kan bij afwezigheid alleen in digitale vorm aan je worden opgestuurd.

Ethiek/ Klachten
Caroline Franssen is aangesloten bij de Ethische Code van Phoenix opleidingen. Dit betekent dat zij met regelmaat reflecteert op de ethiek van haar werk aan de hand van de sleutelbegrippen autonomie, heelheid, identiteit, integratie en zingeving. Hier kun je de ethische code downloaden, daarin staat ook hoe je haar gedrag kunt laten toetsen door de klachtencommissie.

Sociale netwerken
Facebook pagina van de Relatie Academie
Linkedin profiel Caroline Franssen