Eigenlijk is het voorspelbaar. Bijna alle belangrijke relatieproblemen zijn te herleiden tot de relatie met je vader en je moeder. Wat je daar kreeg (aan liefde, aandacht en kritiek) en niet kreeg (aan veiligheid, bescherming, liefde, bevestiging, koestering) is bepalend voor de rest van je leven.

Als baby en als jong kind heb je de liefde, steun en verzorging van je ouders nodig. En je doet er ALLES aan om dat te krijgen. Zonder eten zou je dood gaan. De liefde van je ouders is een levensvoorwaarde, een levensnoodzaak. En in de eerste drie, vier jaar van je leven, nog voordat je kunt praten, denken en redeneren, reageer je instinctief op je vader en moeder en doe je dat, waarmee jij de meeste kans hebt op liefde en aandacht en de minste kans op afkeuring, om verlaten te worden of (soms) om klappen te krijgen.

Overleefpatronen: pleasen en terugtrekken

De patronen in je houding, gedachten en gedrag ontwikkel je IN REACTIE op je ouders. Dat zijn je overleefpatronen. Bijvoorbeeld pleasen (omdat je het meeste voor elkaar krijgt als je aardig doet) of je afsluiten (omdat ze zich dan het minste met je bemoeien, je het minst geclaimd kan worden).

Resoneren met onze moeder
Een deel van die patronen ontwikkelen we om met onze vader om te kunnen gaan. Een ander deel van de basispatronen ontwikkelen we om met onze moeders om te kunnen gaan. Vaak zijn die patronen dieper ingesleten en op een minder bewust niveau, omdat we in onze vroege jeugd de meeste tijd met onze moeders doorbrengen. Om te beginnen hebben we in haar buik gezeten en daar mee-geresoneerd op al haar gevoelens. Door die symbiotische relatie met onze moeder, duurt het even voor we een onderscheid kunnen maken tussen onze eigen gevoelens en die van onze moeder. Daar komt bij dat in de meeste gezinnen de moeder de eerste jaren het leeuwendeel van de zorg op zich neemt. Je bent dus over een langere periode van tijd volkomen afhankelijk van haar vermogen om in te spelen op jouw behoeften, haar vermogen om met jouw gevoelens om te gaan, haar vermogen om zich dienstbaar op te stellen aan jou, haar vermogen om op een respectvolle manier grenzen aan te geven.

De rol van je vader
Je moeder is beter in staat haar rol vorm te geven in jouw jonge jaren, als je vader achter haar staat en haar steunt. Pakt je vader zijn rol als vader en echtgenoot niet, dan zal je moeder uitputtingsverschijnselen gaan vertonen waar jij dan als kind extra last van krijgt.

Je besluit dat je je moeder niet (meer) nodig hebt

In het proces van verzorgen opvoeden kan makkelijk iets verkeerd gaan. Eigenlijk krijgen alle kinderen op een bepaald moment NIET wat ze nodig hebben van hun moeder. Of hun moeder doet een (niet kloppend) beroep op het kind. In reactie daarop besluit een kind (soms onbewust en soms bewust) dat zij haar moeder niet meer nodig heeft. Ze stopt met uitreiken naar haar moeder en denkt dat ze het allemaal zelf moet doen. Ze onderdrukt haar behoefte aan ontvangen van haar moeder, wordt emotioneel zelfstandig en gaat voor haar moeder zorgen (alleen al door haar ‘niet meer nodig te hebben’). Er ontstaat een ‘opgeblazen deel’ van de persoonlijkheid dat alles alleen kan en niemand nodig heeft.

Zwakheid is verboden
Dat opgeblazen deel van de persoonlijkheid stuurt alles wat ervaren wordt als ‘zwak’ of ‘behoeftig’ naar de achtergrond. Als je vervolgens een liefdesrelatie met iemand aangaat, kun je je niet meer openstellen voor wat de ander te geven heeft. Je zit wat het ontvangen betreft op slot. Je hebt de band met je moeder afgesloten en kunt je er niet meer door laten voeden.

Zelfliefde is de sleutel
Om dat te kunnen openen, is het noodzakelijk dat je onder ogen ziet wat je eigenlijk altijd van je moeder had willen hebben, maar niet kreeg. Dat is een pijnlijk proces. Eigenlijk kan je dat alleen maar aangaan, als je eerst leert hoe je aan jezelf kunt geven wat je eigenlijk nodig hebt. Pas als je van binnen voelt hoe je jezelf gerust kunt stellen en jezelf kunt koesteren en liefde geven, ontspan je en kun je ook je gemis onder ogen komen.

Je plek innemen als dochter van je moeder
En vanuit het nemen van je gemis, kun je dan weer (op energetisch niveau, dus in jezelf) contact maken met je moeder en wat je van haar nodig had. Je herstelt de band met de vrouwenlijn. Je neemt je plek in als dochter van je moeder. Of dat in de werkelijkheid ook het contact met je moeder gaat verbeteren, is niet eens het belangrijkste. Het belangrijkste is dat jij weer voelt hoe je kunt ontvangen en hoe je kunt ontspannen.

Herken je iets?
Herken je hier iets in? Op vrijdag 23 juni geef ik een workshop Helen van de moederband

Voel jij je niet goed genoeg, terwijl je verschrikkelijk je best doet? Hou je constant alle ballen in de lucht?

Goed zorgen voor anderen
Ben je moe, omdat je eigenlijk nooit echt kunt uitrusten? Waarschijnlijk heb jij, net als veel vrouwen, geleerd om sterker te zijn en je groter voor te doen dan je werkelijk bent. Je kunt heel goed zorgen voor anderen, maar minder goed voor jezelf.

Onvoorwaardelijke liefde gemist
Om daar verandering in te kunnen brengen, is het nodig om terug te gaan naar je basis: je moeder. Waarschijnlijk heb jij op belangrijke momenten in je leven (vooral als kind) jij de onvoorwaardelijke liefde van je moeder gemist. Had je niet het gevoel dat ze achter je stond, ongeacht wat je deed, voelde of dacht. Bovendien kreeg je via haar alle normen en waarde mee over hoe jij je als vrouw hoort te gedragen.

Je moeder is goed zoals ze is
Je hoeft je moeder niet ‘af te vallen’ om je eigen pijn en het gemis van vroeger in de ogen te kunnen kijken. Je moeder is goed zoals ze is. Zij gaf je het leven. Om echt volwassen te worden, is het wel nodig om te onderzoeken wat je moeder heeft gedaan en nagelaten en hoe jou dat heeft beïnvloed om uit te groeien tot een volwassen vrouw, die in contact is met haar kracht en zachtheid, met haar grenzen, haar zelfrespect en haar eigen seksualiteit.

Ook je sterke punten zijn ontstaan door wat je miste
Als je moeder psychisch en emotioneel niet in staat was om jou te geven wat je nodig had (bijvoorbeeld door trauma, psychische of psychiatrische problemen of een verslaving) of als ze is overleden toen jij nog jong was, heeft dat grote invloed. Je ontwikkelt er belangrijke kwaliteiten door, maar het zorgt ook voor ‘zwakke plekken’.

Je vermogen om grenzen aan te geven
Wat er wel en niet was in de relatie met je moeder, vertaalt zich later in je relatie met je kinderen, je partner en de wereld om je heen. Als je moeder jouw grenzen niet respecteerde, onmogelijke zaken van je verwachte of emotioneel niet aanwezig of onbetrouwbaar was, dan heeft dat gevolgen voor de rest van je leven. Je mist bijvoorbeeld het vermogen om grenzen aan te geven, richt je je voortdurend op (de emoties van) anderen en hebt enorm veel last van zelfkritiek of weet eigenlijk niet zo goed wat je zelf wilt of nodig hebt.

Putten uit de grote krachtbron van het vrouwelijke

Doordat je net als vrijwel alle andere vrouwen- niet van je moeder kreeg wat je nodig had, kom jij als vrouw niet volledig tot je recht. Je kunt niet putten uit de grote krachtbron van het vrouwelijke. Je draagt de onverwerkte trauma’s en verliezen van je moeder, je oma en verdere voormoeders mee in jouw rugzak. Je gaat voor anderen zorgen, zonder dat er ooit goed voor jou is gezorgd.

Ontspannen vormgeven aan je leven
Tijdens deze dag zet jij stappen om jouw moederband te helen. Om ‘ketenen’ uit het verleden van je af te werpen en je eigen basis te ervaren. En ook om op energetisch niveau wél contact te maken met je voormoeders. Als jij je weer verbonden voelt met waar je vandaan komt, kun je van daaruit als de bijzondere vrouw die jij bent op een zachte en ontspannen manier vorm geven aan je eigen leven.

Heling van binnen
Het maakt voor het volgen van deze workshop niet uit of je prima met je moeder door een deur kan, jij je moeder niet meer ziet, of dat ze al ze dood is. De heling vindt namelijk bij jou van binnen plaats.

Tafelopstellingen geven helder zicht
Iedere deelneemster krijgt een eigen tafelopstelling. Dat kan een opstelling zijn over één van je eigen thema’s rond je moeder of over iets wat je in je relatie met je partner of kinderen tegenkomt. De thema’s die geraakt worden spiegelen vaak de thema’s van meerdere leden in de groep en zorgen ervoor dat iedereen een transformatieproces doormaakt. Op tafel wordt zichtbaar hoe de geschiedenis van jouw familie en je eigen persoonlijke eigenschappen een rol hebben gespeeld en transformeren we oude patronen en leggen de weg open voor een nieuwe manier van denken, ervaren en handelen.

De dag wordt gegeven door Caroline Franssen, al meer dan twintig jaar coach en gespecialiseerd in vrouwen, relaties en familieopstellingen.

Aandacht voor jou
De groep is klein met maximaal vijf vrouwen, dus je komt zeker aan de beurt voor een eigen sessie die jou inzicht geeft in jezelf en je eigen proces.

Praktisch:

De workshop vindt plaats bij
De Relatie Academie
Tollenstraat 39
4101 BD Culemborg

Op vrijdag 23 juni 2017 van 10.00- 16.30/ 17.00 uur (inloop vanaf 9.45 uur).

Prijs €325,00, inclusief btw, inclusief lunch bij een leuk restaurantje in de binnenstad van Culemborg en inclusief het boek Eerste Hulp Bij Relatieongelukken ter waarde van €18,95.

Meld je hier aan

Laat een antwoord achter

Je e-mail adres wordt niet gepubliceerd.