);

Afspraak maken voor een (online) gesprek

Het maken van een afspraak kan hieronder in de online agenda. Er zijn drie verschillende agenda’s: voor de Relatie APK, voor de individuele sessie en voor de online sessies. Scroll alstublieft tot je de sessie vindt die van toepassing is.

Individuele sessie op de praktijk
Een individuele sessie in mijn praktijk kost €450 (één persoon, twee uur, inclusief twee online cursussen en BTW). 

 

Relatie APK
Een Relatie APK kost 750 inclusief drie online cursussen en BTW).

 

Online sessie via Zoom
Op woensdag kun je een afspraak boelen voor een coachgesprek via Zoom. De afspraak moet altijd van te voren betaald worden.