);
omgaan met afwijzing. Relatie Academie

Als volwassene je ouders niet meer zien

Uit onderzoek blijkt dat er veel aan vooraf gaat als iemand als volwassene besluit om zijn ouders niet meer te willen zien. Meestal heeft iemand goede redenen om af te zien van verder contact. In dit onderzoek staat “understand family relationships as they are, rather than how they could or should be.” centraal. Als er wordt gekozen om de ouders niet meer te zien, speelde er vaak in de jeugd al geweld of misbruik of waren de ouders onbereikbaar.

Soms speelt er ook wraakzucht en worden de ouders ‘gestraft’ voor wat ze het kind ooit hebben aangedaan of hebben nagelaten. Soms ontstaat verwijdering ook doordat ouder hun kind de deur wijzen omdat het niet aan hun eisen voldoet.

Onafhankelijker
Ik help mensen hun jeugdtrauma’s te verwerken, zodat ze ook onafhankelijker komen te staan ten opzichte van hun ouders. Tijdens dat proces, waarin je zelf nieuwe gedragspatronen leert, is het soms handig om je ouders even niet te zien. Zij triggeren immers je oude gedrag onmiddellijk. Als er voortdurend conflicten zijn en het volwassen kind zich niet gerespecteerd voelt door de ouders, raad ik mensen soms expliciet aan om hun ouders wat minder te zien of pauze te nemen.

Geen toenadering mogelijk
Soms is er geen toenadering mogelijk, hoe goed jij ook ‘aan jezelf hebt gewerkt’. Dan kan een breuk de beste optie zijn en je rust geven en een gevoel van vrijheid.
Je ouders blijven altijd je ouders. Of je ze nu niet ziet of wel. Aan abusief gedrag van anderen hoef je je als volwassene niet bloot te stellen. Zelfs niet van je ouders.

Artkiel over onderzoek in de New York Times
In de New York Times wordt uitgebreid verslag gedaan van een onderzoek naar vervreemd raken van je familie. Het wordt geïllustreerd aan de hand van één casus. Daarin heeft de krant de vader van betrokkene benadert, die meteen begon te schelden op zijn zoon. Waardoor onmiddellijk duidelijk werd dat de keuze van deze zoon om zijn vader niet te zien, volkomen terecht is.

Begeleiding
Loop je zelf tegen problemen aan in het contact met je ouders? Vraag jij je af of jij je aanstelt of dat er wel degelijk wat aan de hand is? Wil je onderzoeken of herstel van de relatie mogelijk is (en hoe jij daaraan kunt bijdragen? Of zoek je bevestiging zoekt van de juistheid van je keuze om je ouders tijdelijk of definitief niet te zien? Maak dan een afspraak voor een turbo-sessie.