Vrij van geld

    Geld is een ruilmiddel. Het is geen gematerialiseerde energie. Het is geen blijk van...