);
Matriarch leidt de kudde, Foto: http://www.biglife.org

De oude olifantenkoe en het nieuwe leiderschap

Met een oude olifantenkoe als leider, is de kudde vruchtbaarder. Olifanten leven in een gemeenschap die gedomineerd wordt door het oudste vrouwtje. Wetenschappers hebben ontdekt dat de leeftijd van het vrouwtje bepalend is voor het aantal kalfjes in de kudde. Hoe ouder het vrouwtje is, hoe meer kalfjes er worden geboren.

Door haar ervaring kan een ouder vrouwtje beter onderscheid maken tussen naderende vijandige olifanten en familieleden. Bij de nadering van een gevaarlijke olifant, ontstaat er stress in de kudde omdat die dan verdedigd moet worden. De ervaren koe zorgt er voor dat alleen verdedigend wordt gereageerd op echt gevaarlijke olifanten. Daardoor genereert zij meer momenten van ontspanning en dat is goed voor de productiviteit.

Nieuwe leiders
‘Nieuwe Leiders’ die niet alleen het behalen van financiële doelen nastreven, maar zich richten op het bereiken van een evenwicht tussen organisatie, doelen en mensen, pakken het ook op de olifanten-koe manier aan. Zij weten dat gestresste medewerkers minder productief zijn en richten zich daarom op het voorkomen van onnodige spanningen. Om te beginnen heeft de ervaren leider waarschijnlijk zelf minder last van stress. Hij heeft al eerder succesvol aan spannende situaties het hoofd weten te bieden en weet dus dat er voor veel problemen oplossingen zijn. Hij zaait geen paniek als dat niet nodig is. Hij vertrouwt op zijn oplossend vermogen en op dat van zijn medewerkers. Dat vertrouwen brengt rust in de tent. Het vraagt ervaring om de echte bedreigingen te onderscheiden en zo ontspannen mogelijk leiding te geven aan het ‘beantwoorden’ ervan.

Probleemoplossend vermogen
Ervaren leiders zijn mogelijk aanvankelijk wel uitsluitend gericht geweest op hard resultaat. In de loop van hun loopbaan hebben ze gemerkt dat je, wanneer je uitsluitend en alleen met het doel bezig bent, te veel stress genereert om op de lange termijn produktief te blijven.

Oude rotten in het leidersvak presteren beter, omdat ze meer vertrouwen hebben in zichzelf en in het probleemoplossend vermogen van de mensen om hen heen.

Coaching voor leiders
Dit is een van de verhalen uit de bundel Het makke schaap en andere fabels voor managers. Op dit moment alleen tweedehands te verkrijgen. Auteur Caroline Franssen coacht in leiderschap vanuit zelfkennis.

Lees hier meer over de leiderschapscoaching.