);

Dertig leugens over geld -boekentip-

0595292364‘Bevrijd je leven, bevrijd je geld’ is de ondertitel van het baanbrekende boek ’30 Lies about Money’, van Peter Koenig. Hij laat in het boek zien dat wij aan geld de meest bizarre betekenissen toekennen. Het kan tot grote verschuivingen leiden als we onze projecties op geld onder ogen gaan zien.

Macht
Koenig is gedreven door de vraag hoe het komt dat zelfs de (financieel) meest machtige mannen en ogenschijnlijk goed geleide bedrijven er niet in slagen hun doelen te realiseren. Hij ontdekte dat dit veroorzaakt wordt doordat we collectief én individueel in allerlei leugens over geld geloven. Koenig heeft jarenlange succesvolle commerciële activiteiten achter de rug. Hij heeft zich de afgelopen vijftien jaar gespecialiseerd in de betekenis van geld in onze economie en ons persoonlijk leven.

Hoe krachtig de werking van zijn aanpak is, heb ik ervaren tijdens zijn opleiding, die ik volgde in 2007. Samen met Wibo Haverkate, organisatieadviseur bij De Hele olifant  van gaf ik zelf daarna ook een aantal workshops over geld met zijn methodiek.

Geld is macht
Koenig ontmaskerde tijdens het begeleiden van topmannen in het bedrijfsleven leugens als ‘Geld is vrijheid’, ‘Geld is macht’, ‘Geld is veiligheid’, ‘Geld is onafhankelijkheid’ en ‘Om gelukkig te zijn heb je een miniumhoeveelheid geld nodig’ en nog vijfentwintig andere leugens met grote impact op de huidige maatschappij en ons gevoelsleven. Die leugens ontnemen ons het zicht op de werkelijkheid en zorgen ervoor dat wij ons ongelukkiger voelen dan de gemoedstoestand waar de realiteit normaliter aanleiding toe zou geven.

Radicale Aanvaarding
Daarnaast kreeg hij in zijn workshops feeling met de individuele hangups van mensen rond geld. Die blijken op totaal andere plekken dan waar wij ze tot nu toe zochten. Bijvoorbeeld een traditionele verklaring voor dat mensen weinig inkomen hebben, is dat ze niet hard genoeg werken. Of dat ze onbewust eigenlijk zouden vinden ‘dat ze het niet verdienen’. Koenig laat je totaal andere verbanden en oorzaken ontdekken. Hij weet feilloos op te sporen waar de verkramping zit. Zij manier om die ‘hangups’ te doorbreken, is die van radicale aanvaarding.
Een methode die extreem effectief is. Bovendien wordt er veel bij gelachen. Het accepteren van datgene wat je uit alle macht probeert te voorkomen, geeft een lachwekkende opluchting.

Effect
Als je zijn boek van voor naar achter leest en de inhoud echt tot je laat doordringen, heb je volgens Peter net zoveel effect als tijdens een workshop. Dat is dus echt waar voor uw geld! Bestel 30 Lies about money hier.


Site van Peter Koenig

Peter Koenig and Caroline Franssen, 2007