);

Ik erger me aan zijn passiviteit, wat te doen? #relatievraag

De #relatievraagvandeweek komt deze keer van een vrouw met een lat-relatie. Ze ergert zich aan de passiviteit van haar partner en vraagt zich af of het komt doordat haar roze bril heeft afgezet of doordat ze in de overgang is.

 

Vraag

Beste Caroline,

Ik heb een lat-relatie van bijna 3 jaar, hij is een soort plusvader/bonusvader en biedt morele steun met betrekking tot mijn kinderen. Maar nu erger ik me aan dingen zoals dat hij zich graag laat bedienen, dingen niet terug legt en niet financieel stabiel is. Ik vraag me af of mijn irritatie bij mijn overgangsklachten hoort of omdat de roze bril nu weg is. Ik vind het lastig om dit soort dingen aan de kaak te stellen omdat zijn ego snel gekrenkt is en ik ook niet altijd even tactisch ben. Daarnaast hebben wij het als stel en gezin zwaar omdat mijn oudste een zorgintensief kind is. We zijn moe en mijn partner heeft naast zijn werk ook nog klussen er naast. De laatste tijd doen we ook niet zo veel meer samen. Hij is daar niet meer zo voor te porren. Heb je tips?

 

G.

Antwoord

Beste G.

Ik zie een paar zaken in je verhaal waar ik mijn licht op wil laten schijnen.

De overgang

Ten eerste het toeschrijven van je irritatie aan de overgang. Dat juich ik toe. De overgang is een tijd waarin de vrouw uit haar oude, dienstbare, zichzelf wegcijferende rol stapt en toegroeit naar haar ware wijsheid. Daar hoort bij dat ze geen zin meer heeft om de pantoffels achter haar man aan te dragen. Het wordt haar duidelijk wat ze zelf wil en daar gaat ze ook voor staan. Hoera dus voor de overgang. 

Zich laten bedienen

Ten tweede schrijf je dat hij zich laat bedienen. Je bedoelt dus dat jij hem aan het bedienen bent. Ik zou zeggen: stop daar onmiddellijk mee. Doe niets meer voor hem. Het is een volwassen, gezonde man. Als hij een bediende wil, moet hij er een huren. Jij bent zijn gelijkwaardige partner en het is dus aan jou om je ook zo op te stellen.

Ik neem aan dat je dus ook rommel achter hem aan opruimt alsof hij een kleuter is. Ook daar moet je onmiddellijk mee ophouden. Zo lang jij het voor hem doet, hoeft hij zelf niet aan de bak.

Financieel instabiel

Ik vermoed dat jij met financieel instabiel bedoelt dat jij dingen voor hem moet betalen? Want je woont niet met hem samen, dus hoe hij zijn financiële zaken verder regelt, is niet jouw pakkie-aan. Ook hier geldt: hou daar onmiddellijk mee op. Zo lang jij blijft betalen voor hem, voelt hij de noodzaak om iets aan zijn financiële situatie te doen, onvoldoende.

Gekrenkt ego

Je schrijft dat je partner snel een gekrenkt ego heeft en je daarom dingen liever niet aan de orde stelt. Dat is natuurlijk lastig. Je kunt hem niet veranderen en hem geen stabieler, sterker ego geven dat tegen een stootje kan. Wat je wel kunt doen, is onderzoeken wat er met jou gebeurt als hij vanuit een gekrenkt ego reageert. Trek jij je dan terug? Voel je je afgewezen? Word je kwaad?  Hoe ga je om met die gevoelens? Hoeveel gelegenheid heeft hij eigenlijk om jou te manipuleren?

 

Niet tactisch

Dat je niet tactisch reageert, is een logisch gevolg van jullie scheve verhouding. Je voelt je machteloos doordat hij niet aanspreekbaar is op zijn gedrag en zijn verantwoordelijkheid niet neemt. Je schiet zelf in please-gedrag en in angsten voor wat er gebeurt als zijn ego gekrenkt is. Dat je uiteindelijk feller reageert dan je zou willen, is daar een logisch gevolg van.

Passief

Dat je partner passief is en niet te porren voor leuke dingen, is een groot probleem. Hij zou juist degene moeten zijn die jou mee uitneemt en je even pauze geeft van de uitputtende zorg voor je speciale kind en de andere kinderen. Ik maak uit je verhaal op dat je nieuwe partner wel een verantwoordelijkheid op zich heeft genomen die niet echt bij hem hoort: je hebt het over jullie gezin. Maar je woont niet met hem samen en hij is niet de vader van de kinderen. Dus het lijkt alsof hij verantwoordelijkheid overneemt van de biologische vader van de kinderen.

Waar is de vader?

Wat ik hier in je verhaal mis, is de inspanning van de vader van de kinderen. Waar is hij? Wat neemt hij voor zijn rekening? Omdat je het niet over hem hebt, vermoed ik dat de vader zijn verantwoordelijkheden niet echt draagt. Dat betekent dat jij voor de tweede keer met een te passieve man een relatie bent begonnen.

Roze bril

De roze bril waar jij het over hebt, is dus geen nieuwe bril, maar een bril die je al langer op hebt. Je ziet alleen de positieve kanten van een partner, maar de negatieve kanten (waar je net zo hard op valt) blijven buiten beeld. Als je je roze bril afzet, moet je gaan kijken naar jouw neiging om meer verantwoordelijkheid op je te nemen dan klopt.

Minder laten manipuleren

Het loont ook de moeite om te leren om je minder aan te trekken van zijn gekrenkte ego en je er minder door te laten manipuleren. Daarvoor heb je echt hulp van een buitenstaander nodig. Dat je zo te manipuleren bent en je zo richt op de ander en zoveel verantwoordelijkheid overneemt, komt namelijk voort uit patronen uit je jeugd. Ik vermoed dat je geparentificeerd bent, dat betekent dat je als kind (emotioneel of fysiek) voor je ouders hebt moeten zorgen. Ik lees in je verhaal dat je moeite hebt om je grenzen goed aan te geven. Om dat te kunnen, is het ook noodzakelijk dat je eerst je eigen plek inneemt in je systeem van herkomst. Kortom: ik zie verschillende aanknopingspunten voor dingen die je wel degelijk kunt leren in een sessie met mij. 

Individuele Turbo Therapie

De invloed die jij hebt in een relatie hangt namelijk af van je eigen autonomie, je vermogen om te vragen wat je nodig hebt en je vermogen om je grenzen aan te geven. Dat zijn zaken die altijd aan de orde komen tijdens de Individuele Turbo-therapie. Met behulp van familieopstellingen en kwaliteiten-opstellingen krijg je weer grip op jezelf. Je vermogen om hem aan te spreken als een gelijkwaardige partner groeit. Dat kan leiden tot gelijkwaardig gedrag van zijn kant. Maar het kan ook zijn dat hij vasthoudend is in het leggen van zijn verantwoordelijkheid bij anderen. Dan wordt het waarschijnlijk tijd om te overwegen om de relatie te beëindigen.

Veel sterkte in het proces,

Caroline Franssen

Lees hier meer over de individuele Turbo Therapie.