);

Houden van elkaar zonder jezelf te verliezen -boekentip-

9072455525Houden van elkaar zonder jezelf te verliezen is een uitstekend boek om wegwijs te worden in de emoties van een relatie. De auteurs, Hal en Sidra Stone, zijn de grondleggers van de Voice Dialogue-methode, die werkt met verschillende stemmen in jezelf.

Door die verschillende stemmen in kaart te brengen, laten zij zien dat een mens uiteenlopende en vaak tegenstrijdige wensen en behoeften heeft. In een relatie worden ook behoeften uit je kindertijd in je wakker gemaakt (behoefte aan veiligheid, geborgenheid en goedkeuring) waaraan je partner lang niet altijd voldoet. Dat kan tot schrijnende gevoelens leiden.

Het boek geeft handvatten om daarmee om te gaan en samen de verschillende stemmen te verkennen. Door dat samen te doen, leer je elkaar steeds beter kennen en investeer je in een gelijkwaardige relatie. Ik vind het herkennen van de verschillende aspecten van jezelf en leren hoe die aan te sturen eigenlijk wezenlijk voor je groei en ontwikkeling als mens. Als je dat samen doet in een relatie, kun je elkaar daarbij enorm helpen.

Je kunt Houden van elkaar zonder jezelf te verliezen hier bestellen.
Ook een aanrader is het boek dat vooraf ging: Thuiskomen Bij Elkaar

In mijn praktijk werk ik vanuit de basisprincipes van Voice Dialogue uit dit boek. Ik heb mijn eigen werkmethodiek ontwikkeld die de verschillende stemmen in beeld brengt.