);

Intakeformulieren

Om coachingsgesprekken goed te kunnen voorbereiden, is het fijn om van te voren na te denken over hoe het er nu met jou en je relatie voor staat en wat je wilt bereiken.

Je kunt hier het intakeformulier downloaden dat op jouw situatie van toepassing is. Als je het formulier hebt ingevuld, wil je het dan opsturen naar coaching@carolinefranssen.nl? Dankjewel!

Intakeformulieren

SAMEN

Voor een Relatie APK® samen met je partner.

INDIVIDUEEL

Voor individueel relatiegesprek als je  wel een partner hebt, maar alleen voor een gesprek komt.

Voor een individueel gesprek na scheiding ongeacht of je op dit moment wel of geen relatie hebt. Gesprek kan gaan over het verwerken van de scheiding, omgaan met narcisme/ borderline van je ex, problemen met de omgangsregeling, etcetera.

Voor een Single APK voor als je wilt onderzoeken hoe je omgaat met het single-zijn en/of je het juiste doet en nalaat om een nieuwe partner tegen te komen.

Voor Ouder&Kind-coaching om te onderzoeken wat er nodig is voor jou als ouder om de relatie met je kind te verbeteren. De ouder komt alleen (of samen met de andere ouder). Een (bijna)volwassen kind kan daarna voor een eigen gesprek komen. Daarna kunnen jullie eventueel samen komen. 

Voor coaching gericht op je werk / onderneming  waarin we onderzoeken wat je belemmert om volledig tot je recht te komen op je werk.

Supervisie Intakevragen voor een supervisiesessie waarin we onderzoeken hoe jij als coach/ therapeut/ begeleider kan excelleren in je vak.

Algemene Intakevragen voor als je een individuele sessie komt doen die niet over je werk of je relatie gaat.

Evaluatie

Na afloop van het gesprek is het fijn om een kort verslag te schrijven. Daarvoor is onderstaande Opzet voor een verslag van een sessie heel geschikt.