);

Me Tarzan, You Jane – workshop over mannelijk en vrouwelijk

Zaterdag 30 mei heb ik op het grote opstellingencongres ‘Vlinders in het veld’ een workshop ‘Me tarzan, you Jane’ gegeven. Met 45 mensen hebben we ons gebogen over wat bepalend is in onze identiteit als man en als vrouw.  Met opstellingen eigenden we ons zowel de mannelijke als de vrouwelijke eigenschappen toe en voelden ons tegelijk helemaal man of helemaal vrouw.

opstellingencongresWaardering voor elkaar
Mannen en vrouwen wisten van elkaar mooie en positieve eigenschappen op te noemen. Vrouwen kregen te horen dat hun mysterieusheid, warmte en zachtheid sterk gewaardeerd worden. De vrouwen maakten voor de mannen een prachtige lijst met eigenschappen die zij in mannen waarderen: van betrouwbaar en slim tot handig, sterk, besluitvaardig en doortastend.

En ergernissen

Uiteraard brachten we ook in beeld waar mannen en vrouwen zich in ergeren aan elkaar. Bij mannen scoorden ‘alleen om zichzelf denken’  en ‘ik begrijp er niks van’ hoog. Bij vrouwen waren dat ‘seksloosheid’ en ‘de man willen veranderen’.

Opstellingen

In de opstellingen liet ik de deelnemers zich woordloos verbinden met de mannelijke en de vrouwelijk eigenschap die ze het mooist vinden én met de eigenschap die ze het meest verafschuwen.