);

Ouderschap na scheiding

Jouw emotionele volwassenheid zorgt ervoor dat jullie kinderen zo min mogelijk lijden onder jullie scheiding. Wat betekent dat?

1. Je eigen pijn van de scheiding dragen.
2. Erkennen dat het kind voor de helft de andere ouder IS.
3. Het kind gunnen dat het neemt van de andere ouder.
4. Je tong liever afbijten dan het hardop zeggen als je kind dezelfde irritante trekjes heeft als je ex. Zelfs als dat de trekjes zijn waarom jij bent gescheiden.
5. Je op blijven stellen als ouder en je kind aanspreken op zijn gedrag. In de gaten houden dat je niet gaat leunen op je kind of het de plek van je partner geeft.
6. Verdragen dat je kind verdriet heeft van de scheiding, in de war is en woedend op je is omdat jij het zijn/ haar veilige haven hebt ontnomen.
7. Ervoor zorg dragen dat je kind de andere ouder blijft zien. Als de andere ouder onveilig is, zorgen voor omgang onder toezicht.

Hoe meer jij kan dragen, hoe beter het kind kan rouwen over de scheiding. Hoe beter het vervolgens kan heen- en weer bewegen tussen jullie beiden.