);

Respectvol Scheiden

IMG_0824-300x199Stoppen met je relatie doe je niet zomaar. Je liefdesleven is een van de pijlers van je bestaan. Het beëindigen van je relatie heeft vaak enorme consequenties: je raakt niet alleen de ‘liefde van je leven’ kwijt en bent voortaan alleen, de kans is ook groot dat je gaat verhuizen en je kinderen een stuk minder gaat zien.

De beslissing om te scheiden nemen mensen zelden overhaast. Er gaat vaak een lang proces aan vooraf waarin je steeds verder van elkaar vervreemdt. Of je heb je al jaren vol liefde en toewijding aan de ander aangepast en de rek is er ineens helemaal uit.

Voor, rond en na een scheiding kun je bij mij terecht voor begeleiding bij de persoonlijke groei die deze belangrijke gebeurtenis van je vraagt.

De begeleiding rond scheiding is gericht op het besluitvormingsproces en op het verwerken van emoties. Dat voorkomt onnodig kwetsen van elkaar, zorgt voor begrip voor elkaars positie en gevoelens en maakt het makkelijker om de overgang te maken van met naar zonder relatie. Waarschijnlijk hebben jullie daardoor veel minder tijd nodig bij de mediator.

Je kunt samen komen of alleen als:

  • Jij en je partner allebei willen scheiden en dat zo respectvol mogelijk willen vormgeven,
  • Jij de enige bent die overweegt om te scheiden,
  • Je wilt scheiden van een moeilijke partner,
  • Jullie al gescheiden zijn en er spanningen blijven,
  • Jullie al gescheiden zijn en er conflicten ontstaan rond (de opvoeding van) de kinderen.

Het is voor vrijwel iedereen een heel proces om uit een relatie te stappen. Om tot goede afspraken te komen. Om de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren. En om een gebroken relatie te verwerken en je leven weer opnieuw vorm te geven. De mate waarin je vrij bent om je nieuwe leven vorm te geven, hangt samen met de aandacht die je besteedt aan afscheid nemen en rouw. Afscheid nemen van een moeilijke partner is nog ingewikkelder. Lees hier ook het artikel Rouwen na een moeilijke relatie.

In de coaching rond scheiding kan ik je/ jullie onder andere helpen bij

  • Het doorhakken van de knoop om te gaan scheiden
  • Het ‘schoonmaken’ van de emoties, zodat jullie bij een mediator snel afspraken kunnen maken
  • Het vinden van een nieuwe verhouding als ouders van jullie kinderen

Praktisch
De coaching rond scheiding die samen in gang wordt gezet, begint met een Relatie APK (klik hier voor meer informatie) met respectvol scheiden als insteek. We onderzoeken wat er nodig is om zorgvuldig afscheid te nemen en te blijven communiceren over de kinderen. Vervolggesprekken kunnen met jullie samen zijn, of met ieder apart. De ervaring leert dat ik soms voor de ‘scheidingsmelding’ met degene werk die de scheiding in gang apart met een van de twee werk en erna met de andere.

Het kan ook zijn dat jullie aanvankelijk denken dat scheiden de enige optie is, maar blijkt in het gesprek dat er nog toekomst is voor jullie relatie. Als het vuurtje tussen jullie toch opnieuw oplaait, ga ik jullie niet dwingen om toch uit elkaar te gaan, ook al was dat de ingang van het gesprek.

Individuele begeleiding
Individuele coaching begint met een individueel relatie adviesgesprek (klik hier voor meer informatie). Dat kan leiden tot bijvoorbeeld een gezamenlijk gesprek waarin jullie onderzoeken of de relatie inderdaad ten einde is. Ook is het mogelijk om met mij als gespreksleider de officiële scheidingsmelding aan je partner te doen, zodat er iemand bij is als je de ander zijn of haar hoop op het voortzetten van de relatie ontneemt.Ook dan maken we over eventuele vervolggesprekken afhankelijk van de ontwikkelingen, afspraken.

Afgestemde begeleiding

De begeleiding wordt dus helemaal op de ontwikkelingen afgestemd. Voor verdere onderhandelingen over praktische afspraken verwijs ik altijd naar een mediator of advocaat.

Vervolggesprekken na scheiding
Scheiden is een pittig emotioneel proces en met steun makkelijker te hanteren. Vaak moet je eigenschappen aanspreken die je in je huwelijk weinig hebt ingezet. Zoals vragen om hulp en ondersteuning door vrienden, familieleden en andere professionele hulpverleners. Ook herontdekken van wie je nu werkelijk bent en rechttrekken van wat er tijdens je huwelijk binnen jou is scheefgetrokken kan aan de orde komen. Evenals het verwerken van de rouw. Het verliezen van je relatie, betekent naast het verliezen van je toekomstbeeld soms ook dat je niet meer kunt communiceren over jullie gezamenlijke verleden. Hier een beeld van wat er in zo’n coachingsgesprek rond scheiding kan gebeuren.

In beeld brengen bij wie je allemaal terecht kunt voor steun en hulp, zodat er een ‘cirkel van steun’ ontstaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat scheiden er enorm inhakt, blijkt ook uit de cijfers rond ziekteverzuim. Daarom zijn er werkgevers die bereid zijn om (gedeeltelijk) financieel bij te dragen aan deze specifieke vorm van coaching.