);

Risico van scheiding: kinderen kwijt

Bijna eenderde van de ouders die scheiden van hun partner, ziet hun kinderen nooit meer. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Het zijn vooral vaders die hun kinderen niet meer zien.

Het onderzoek werd gedaan door de alleenstaande ouderorganisatie Gingerbread en de Universiteit van Oxford. Volgens Fiona Weir van Gingerbread blijkt uit de resultaten van het onderzoek dat het voor veel gescheiden gezinnen moeilijk is om afspraken te maken die voor iedereen goed uitwerken. De gescheiden ouders die voor de kinderen zorgen, vonden het om verschillende redenen moeilijk om hun kinderen contact te laten houden met hun voormalige partner.

Machtsstrijd
7359820_origScheiden brengt veel emotionele reacties teweeg en je ziet vaak dat de machtsstrijd tussen echtelieden na hun huwelijk wordt voortgezet over de ruggen van de kinderen. De ouder die voor de kinderen zorgt, heeft het daarbij voor het zeggen. Die kan ervoor zorgdragen dat het kind ‘zelf’ de andere andere niet meer wil zien. Het ‘verstoten’ van de andere ouder kan grote gevolgen hebben voor de psyche van het kind (zie Parental Alienation Syndrom.)

Doorbreken door te leren onderhandelen
Daarom is het zeer de moeite waard om je best te doen om de machtsstrijd tijdens het huwelijk al te doorbreken. Goede relatietherapie kan daarbij helpen. Maar ook een goede onderhandelingscursus kan zoden aan de dijk zetten. In een huwelijk onderhandel je immers op dagelijkse basis met elkaar en is het van belang dat ieders positie wordt gekend en gerespecteerd en er wordt gestreefd naar resultaten waar alle partijen baat bij hebben.

Vaderschap en moederschap
Ga je toch scheiden, dan zul je er als vader zeker profijt van hebben als je tijdens je huwelijk al een goede relatie hebt opgebouwd met je kinderen en een substantiële rol in hun leven hebt gespeeld. Dat zal er bij je kinderen toe leiden dat ze je graag willen blijven zien. Ook zal je vrouw minder rancune koesteren als ze wel kan zien dat je een goede vader bent. Maar er zijn situaties dat je eigen onberispelijke gedrag geen enkele invloed heeft. Bij ouders die omgang met de andere ouder onmogelijk maken, is vaak sprake van psychische of psychiatrische problematiek, zoals borderline of narcisme. Daar sta je als andere ouder tamelijk machteloos tegenover.

Begeleiding
Ben je al gescheiden en mag je van je ex de kinderen niet meer zien? Ook al denk je dat het allemaal aan de ander ligt, vergeet niet dat jij steun nodig hebt in deze moeilijke situatie. Het kan zeer de moeite waard zijn om jezelf te laten begeleiden. Door je verdriet en je gemis te erkennen en ermee om te gaan, zorg je er voor dat jij een ouder bent die zichzelf emotioneel kan dragen. Je kunt er dan ook weer volledig zijn voor je kinderen op het moment dat je weer in contact met hen komt. Het bovendien zijn dat je -door te werken aan je eigen innerlijke balans ook invloed kunt uitoefenen op jet gedrag van je kinderen. Door je eigen houding en de verwachtingen die je hebt van je kinderen onder de loep te nemen, kom je er achter of je eigen aanpak mogelijk aan effectiviteit kan winnen. Het is behoorlijk moeilijk en vraagt enorme persoonlijke groei om je kinderen niet vanuit je eigen tekort te benaderen. Om te gaan zien in welke spagaat je kinderen zitten en wat zij van jou nodig hebben om daarmee om te kunnen gaan. Door je zelf anders op te stellen en strategisch te werk te gaan, kan het mogelijk zijn om een opening te scheppen om je kinderen weer te zien.

Steun
Voor individuele begeleiding kun je direct een afspraak maken in mijn online agenda. Ook is deelname aan de groepen en opstellingendagen mogelijk. De steun van een groep kan immers een gevoel geven van ‘gedragen worden’. Wat je in deze situatie heel hard kan gebruiken. Kijk hier in de Agenda voor de groepen.