);

Individuele supervisie voor coaches

Jouw bewustzijn als begeleider bepaalt het resultaat. Hoe meer jij kunt (ver)dragen, hoe makkelijker jouw cliënt zich opent en zelf tot oplossingen komt. Tijdens een supervisiegesprek breng jij als (relatie) coach of therapeut een vraagstuk in waar jij in je werk mee te maken hebt. Aan de hand van een supervisieopstelling krijg jij helderheid over wat je cliënt bij jouw spiegelt. Je gaat door je eigen transformatieproces en boort nieuwe talenten aan om je cliënt op een constructieve manier terzijde te staan.

Als je cliënt in het nauw zit. Als hij/zij klem staat tussen een grote hoeveelheid ogenschijnlijk onoplosbare problemen, wat doe je dan als coach? Wat kun je doen om jouw vastzittende cliënt bewegingsruimte te geven?  Wat doe je bijvoorbeeld als coach als je cliënt in een destructieve relatie zit, er sprake is van verbaal of zelfs fysiek geweld en je klant op het randje staat om burnout te raken? Als je eigenlijk vindt dat je cliënt het zelfvertrouwen zou moeten hebben om bij zijn/ haar partner weg te gaan?

Als jij meteen de neiging hebt om je cliënt te gaan veranderen, merkt je cliënt dat. Als jij vindt dat zij/hij bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen moeten hebben, zal je cliënt zich niet veilig bij je voelen. Je accepteert je cliënt en zijn/haar ongemakkelijke waarheid namelijk niet. Je verzet je ertegen. Daardoor is de kans groot dat je cliënt zich door jouw houding nog meer tekort voelt schieten en nog minder in beweging kan komen. Als jouw interventies erop gericht zijn om hem/ haar uit de hoek te krijgen, kan je daarmee het tegengestelde effect bereiken en kan je cliënt  zich nog verder in de hoek geduwd voelen.

De ongemakkelijke waarheid
De eerste stap is dat jij je bewust wordt van het feit dat jij er moeite mee hebt om de situatie van je cliënt te nemen zoals hij is. Je vindt de waarheid van je cliënt ongemakkelijk.  Je kunt als coach bijna niet verdragen dat je cliënt zo in de hoek zit. En als jij je ongemakkelijk voelt, is dat niet bevorderlijk voor het leerproces van je cliënt. Hoe leer je om de ellende en het gevaar van je cliënt te verdragen, erbij aanwezig te blijven en de situatie van de cliënt als uitgangspunt te nemen?     Hoe vergroot je nu je draagkracht zodat je weer in een neutrale positie komt?     Hoe laat je de verantwoordelijkheid ontspannen waar hij hoort, namelijk bij de cliënt? Dat vraagt keer op keer bewustzijn en zelfonderzoek. De ‘ellende’ van de cliënt is vaak een spiegel voor jouw eigen gedachten en gevoelens. En het enige wat je kunt doen, is stilstaan bij wat het met jou doet.

Dat vraagt van jou als begeleider

Je bewust zijn van de neiging om verantwoordelijkheden over te nemen of juist af te schuiven of juist te hameren op de verantwoordelijkheid van de cliënt. Therapeuten en coaches zijn vaak mensen met de neiging om verantwoordelijkheden op zich te nemen die niet bij ze horen.
Je bewust zijn van de manieren waarop je zelf omgaat met je eigen gevoelens rond onder meer machteloosheid, angst, eenzaamheid, pijn en woede.
Je bewust zijn van je eigen mening over de situatie van de cliënt, zodat je die ook weer naast je neer kunt leggen en ervoor kunt kiezen om oordeelloos te kijken. Als je je oordelen niet kent, spelen ze namelijk een veel grotere rol dan als je ze erkent en even parkeert
Het ontwikkelen van het vermogen om heen en weer te bewegen tussen nabijheid en distantie. Genoeg empathie voor je cliënt koppelen aan genoeg afstand om het leerproces van je cliënt te overzien.
Het vergroten van je (in)zicht in de patronen en verstrikkingen in jouw eigen familie- systeem.

Als je zicht hebt op je gedachten, gevoelens, neigingen en gedrag wordt het makkelijker om de werkelijkheid van je cliënt te erkennen. Dan ontstaat er voor je cliënt ruimte om te bewegen. Hoe meer je aanwezig kunt zijn bij je eigen ongemakkelijke gevoelens, hoe meer ruimte er is voor de cliënt.

Jouw ontwikkeling als begeleider
Daarbij is het belangrijk om je te realiseren dat je als therapeut of coach jezelf voortdurend ontwikkelt. Je inzicht groeit, je vermogen om patronen te herkennen neemt toe, je leert om confronterend te zijn terwijl je je cliënt toch in zijn waarde laat. Je kunt onmogelijk ‘Al je eigen dingen doorhebben’ voordat je begint anderen te begeleiden. Op een bepaald moment begin je met anderen te begeleiden en tijdens je werk kom je telkens voor nieuwe uitdagingen te staan. Als therapeut of coach blijf je je hele leven groeien en wordt je telkens van diepere lagen en drijfveren bewust. Jouw bewustzijn als coach bepaalt je resultaat.

Duurzaam resultaat
Hoe kun je meer en duurzamer resultaat bereiken met je cliënten? De Relatie Academie biedt aan coaches en therapeuten verschillende mogelijkheden om hun bewustzijn te vergroten. In individuele sessies en in kleine groepen met (supervisie) opstellingen die duidelijk maken waar je in jouw eigen proces een stap te zetten hebt opdat je jouw cliënten nog beter kunt helpen. Door nauwkeurig te onderzoeken waar jouw eigen proces raakt aan dat van je cliënten, verdiept je werk zich. Je raakt meer ontspannen en helder.

Een individueel supervisiegesprek duurt twee uur en kost €450,00 inclusief btw.

Je kunt hier in de agenda een afspraak maken voor een gesprek.

Klik hier voor de data van de professionaliseringsdagen en cursussen.