);

Time Out nemen bij ruzie

Kom je er even niet uit met z’n tweeën, of voel je aankomen dat je dingen gaat zeggen waar je mogelijk achteraf spijt van krijgt? Neem een time-out! Ga even bij elkaar vandaan, ga een blokje om, laat de hond uit, doe boodschappen, veeg de tuin aan, pak desnoods de stofzuiger, maar doe even iets heel anders. Laat je gevoelens tot rust komen. Benader elkaar pas weer als je helder kunt denken en oplossingsgericht bent. Het is waarschijnlijk handig om wel met elkaar af te spreken wanneer je op iets terug zult komen. Zodat beide partijen zich wel gerespecteerd voelen. Voor vrouwen is het soms moeilijk om te ontspannen tijdens een time-out, omdat ze zich juist onrustig kunnen gaan voelen als ze niet ‘verbonden’ zijn met de mensen om hen heen. Het is belangrijk dat ze leren om die ongemakkelijke gevoelens om te gaan. Dit belangrijke moment, waarin beiden tot zichzelf komen, is essentieel om de verbinding weer tot stand te kunnen brengen.