);

Coaching bij scheiding voorkomt uitval op het werk

Een scheiding is een diepgaand proces, zeker als er kinderen bij betrokken zijn. Dat heeft ook consequenties voor iemands functioneren op het werk. Vooral als er sprake is van een conflictscheiding, kan externe coaching uitval voorkomen.

Ook als iemand zelf bereidwillig is om een relatie goed af te ronden en te doen wat het beste is voor de kinderen, kan hij/zij toch terecht komen in een vechtscheiding. Er is namelijk maar één niet-meewerkende partner nodig voor een conflict. Vaak realiseren mensen die in een conflictscheiding terecht komen pas op dat moment dat zij zich tijdens de relatie erg hebben weggecijferd en er al veel langer over hun grenzen is gegaan. Die realisatie komt bovenop de rouw om het verlies van een gezamenlijke toekomst en een gezamenlijk verleden. Het kost extreem veel energie om terwijl je een gevecht aan het voeren bent, een nieuw leven op te bouwenen de delen van jezelf terug te vinden die je tijdens de relatie bent kwijtgeraakt. 

Informatie voor mensen in scheiding
Merk je dat je je niet meer kunt concentreren op je werk? Dat alle aandacht gaat naar jezelf overeind houden en je kinderen door de crisis te leiden? Het is niet nodig om alles alleen te doen. Je kunt deze crisis aangrijpen als gelegenheid om je te laten steunen en daardoor persoonlijk én op je werk te groeien. Laat je bijstaan door een coach die zowel een heldere kijk heeft op persoonlijke problemen die in relaties en scheiding spelen. Caroline Franssen heeft ervaring met coaching gericht op werk én met coaching gericht op relaties.

Hoe werkt de coaching?
We onderzoeken waar het spaak is gelopen in jullie relatie en wat jouw aandeel daarin is geweest. Dat relateren we soms aan ervaringen uit jouw eigen jeugd. Je leert vaardigheden die nodig zijn in de nieuwe situatie. Je krijgt steun in het omgaan met je verlies, in het opbouwen van je netwerk en in het vinden van een nieuwe rol ten opzichte van je kinderen. Als dat nodig is bespreken we hoe je jezelf het beste kunt opstellen ten opzichte van je ex. Een heldere houding waarin jij je grenzen kan aangeven en op een gezonde manier voor jouw belangen en die van je kinderen opkomt, kan een hoop ellende besparen. 

Hoe werkt coaching bij scheiding via je werkgever?
Als jij in ‘scheiding ligt’ kan je aan je werkgever toestemming geven voor een persoonlijk coachingstraject. Werkgevers zijn vaak bereid om de kosten te betalen, als dat helpt om om jouw uitval te voorkomen. Meestal begint het met het indienen van een verzoek bij je werkgever om een intakegesprek te mogen doen. Na het intakegesprek stel ik dan een coachingsplan op dat na jouw aanvullingen en correcties opgestuurd wordt naar je werkgever. In zo’n traject krijg je van je werkgever expliciet toestemming om naar verhouding meer aandacht besteden aan persoonlijke thema’s dan bij coaching die uitsluitend gericht is op werk.

Het coachingsplan voor jouw werkgever is gericht op thema’s die in de werksituatie spelen. Over je privé-situatie wordt de informatie uiteraard alleen in zeer algemene termen benoemd. In de regel zijn er voor iedereen werkgerelateerde doelen te bedenken waar ook je leidinggevende achter kan staan.  Zoals het verbeteren van communicatievaardigheden (vaak gaat het dan met name over beter aangeven wat je zelf wilt) en beter je grenzen aangeven. Ook overbelasting belasting voorkomen is belangrijk. Het kan zijn dat jij meer verantwoordelijkheden op je neemt dan bij jouw positie past, dan komt dat aan de orde. Vaak worden er ook algemene coachingsdoelen doelen meegenomen rond het verbeteren van je positie op het werk. Bijvoorbeeld door helder te krijgen welk werk je het liefst doet en welke strategische stappen je te zetten hebt om dat te bereiken. Uiteraard krijgt jouw werkgever van dat deel van de coaching dat over jouw privéleven gaat, geen inhoudelijk verslag.

Neem nu contact op om te kijken of coaching rond scheiding geschikt voor je is en bel 06-33886581 of stuur een mail naar coaching@carolinefranssen.nl. 
Een afspraak voor een intakegesprek kun je ook direkt online maken.

Informatie voor leidinggevenden
Zodra jou als leidinggevende ter ore komt dat een van je werknemers gaat scheiden, is dat een goede aanleiding om eens een gesprek te hebben. Niet om je te bemoeien met het privé-leven van je werknemer, maar om te onderzoeken of het nodig is om als werknemer enige steun te bieden in dit proces. Scheiding is één van de belangrijkste veroorzakers van verzuim.De ziekteverzuim-cijfers liegen er ook niet om: scheiding is vaak een reden om maanden, soms wel een half jaar niet op je werk te komen. Waar werkgevers zich wel degelijk mogen bemoeien met iemand bij fysieke problemen (proberen de wachtlijsten te omzeilen om bijvoorbeeld eerder een operatie te ondergaan), is het bij de bemoeienis van de werkgever rond relatieproblemen nog stil. 

De gedachte daar achter is dat relatieproblemen en scheiding privé-aangelegenheden zijn, waar de werkgever zich niet mee moet bemoeien. Ook werknemers durven vaak niet te vertellen aan hun baas hoe ontdaan ze zijn door alle emoties in deze heftige periode in hun leven. Maar eigenlijk maken zowel werknemers als werkgever daarmee een denkfout.

Als stress in het persoonlijke leven zo hoog oploopt, is hulp noodzakelijk. En beiden hebben er belang bij dat die hulp er komt. Door de uitkleding van de zorgverzekering (relatietherapie wordt niet langer vergoed en een eerstelijns psycholoog maar voor vijf gesprekken) moet hulp in de meeste gevallen zelf gefinancierd worden.

Een werknemer die overmand is door emoties rond een scheiding, heeft zijn/haar handen vaak te vol met praktische en emotionele zaken om te realiseren dat hij/zij eigenlijk wel wat steun kan gebruiken. Zeker bij een vechtscheiding voelen mensen zich vaak zo rot dat ze ook hun werk slechter gaan presteren. Ze zijn gestresst en snel afgeleid. En als iemand eenmaal uit is gevallen, kan de werkgever ook de neiging hebben om zich ‘er niet mee te bemoeien’. Terwijl tijdig door werkgevers in gang gezette coaching bij scheiding wel eens net die uitval had kunnen voorkomen.

Al in een vroeg stadium kan je, op basis van het stressniveau van de werknemer, beslissen om hem/haar een traject aan te bieden. Koppel meteen specifieke werkgerelateerde doelen aan het traject, zodat de werknemer niet alleen de huidige situatie leert hanteren, maar zelfs beter gaat functioneren. De trajecten bij de Relatie Academie beslaan meestal een maand of vijf, met in het begin gesprekken om de drie weken en aan het eind om de anderhalve maand.

Inhoudelijk hoef je als werkgever/ leidinggevende geen verslaglegging te vragen rond het privé-deel van de coaching, dus de privacy van de betrokken werknemer kan volkomen gewaarborgd blijven. Een werkgever die preventief ingrijpt bij (dreigende) scheiding kan ziekteverzuim en dus kosten besparen. En eigenlijk nog belangrijker: het helpt mensen die gescheiden zijn om sneller hun zelfvertrouwen en hun balans terug te vinden. Zodat zij meer ontspannen en gelukkiger zijn in al hun levensgebieden. En dus productiever op hun werk. 


Neem nu contact op om te kijken of ik iets kan betekenen voor jouw werknemer en bel 06-33886581 of stuur een mail naar coaching@carolinefranssen.nl.
Een afspraak voor een intakegesprek kun je ook direkt online laten maken door je werknemer.