);

Algemene Voorwaarden

Voorwaarden coaching
Afspraken voor coachingsgesprekken kunnen tot 48 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij afzegging binnen 48 uur voor de afspraak wordt het afgesproken bedrag in rekening gebracht.

Voorwaarden workshops
Je deelname aan een workshop is definitief na betaling. Annulering is mogelijk tot veertien dagen voor aanvang van de workshop. Daarna heb je geen recht meer op restitutie. Je kunt wel een ander in jouw plaats laten komen. Geef dat wel tijdig door.

Als iemand van de wachtlijst jouw plek kan innemen, is het nog wel mogelijk om jouw deelname door te schuiven naar een volgende keer.
Van deze mogelijkheid kun je maximaal één keer gebruik maken.

Voorwaarden meerdaagse cursussen
Je deelname aan een meerdaagse cursus is definitief na betaling. Betaling in termijnen is mogelijk na overleg.

Annulering is kosteloos tot twee maanden voor aanvang. Bij annulering binnen twee maanden voor aanvang, is het volledige bedrag verschuldigd. Het is wel mogelijk om zelf een vervanger zoeken. Ook bij betaling in termijnen blijf je het hele bedrag verschuldigd.