);

Vrij van geld

 
 
Geld is een ruilmiddel.
Het is geen gematerialiseerde energie. Het is geen blijk van zelfrespect, het is geen blijk van zelfwaardering. Geld is niet spiritueel. Het is niet vies, behalve in de letterlijke zin: er zitten vaak veel bacteriën op ;-).
 
Geld is een ruilmiddel.
Je kunt er veel van hebben, of weinig.
Je kunt veel geld verdienen of weinig.
Het zegt niks over jou.
 
Als je denkt dat de hoeveelheid geld die je hebt of verdient iets over jou zegt, dan projecteer je iets op geld. Dan hecht je een betekenis aan geld. Je projecteert jouw behoefte aan macht, vrijheid, status of zekerheid op geld. Je bent ervan overtuigd dat geld je vrijheid geeft. Of dat geld je macht geeft. Of veiligheid.
 
Je denkt dat je geld nodig hebt om iets te bereiken. Het geld staat symbool voor een vervulling van jouw emotionele behoeften.
 
In plaats van de dieper liggende behoefte rechtstreeks te bevredigen, neem je de omweg via geld. Zo wordt geld veel belangrijker dan het in werkelijkheid is.
 
Het is mogelijk om te ontsnappen aan de macht die je geld op die manier hebt gegeven. Dat is door de angsten die je uit de weg probeert te gaan onder ogen te zien. Door radicaal te aanvaarden waar je zo bang voor bent.
 
Verbeeld je dat het omgekeerde gebeurt van wat je met geld probeert te bereiken. Dus als je diepste angsten waarheid worden omdat het jou, niet lukt om voldoende geld te verzamelen om jou vrijheid, veiligheid, status of macht te geven..
 
Verbeeld je dat grootste geld-angst werkelijkheid wordt. Dat je machteloos bent, gevangen of aan de wolven overgeleverd. En zeg daar dan “ja” tegen. Voor de mensen die gewend zijn met affirmaties te werken is dat een totale shock: “Ik ben volkomen machteloos en dat is geweldig!”
 
Toch maakt dat je vrij van je projecties op geld. Zodat je kunt onderzoeken wat er overblijft van je verlangen naar macht, veiligheid en zekerheid en of je dat ook op een andere manier kunt vervullen, los van geld. Rechtstreeks. Dat is een hele andere vorm van financiële vrijheid!