);

Problemen met elkaar? Zorg dat een conflict geen ruzie wordt

De meeste ruzies beginnen doordat een van de twee zich aan de ander ergert. Die ergernis leidt tot een verwijt. Dat verwijt valt bij de ontvangende partij niet in goede aarde en die antwoordt met een tegenverwijt. En voor je het weet, is het ruzie. Knallende ruzie.

Er zijn eenvoudige regels om conflicten in goede banen te leiden:

  • Hou voor ogen wat je wilt bereiken met de strijd
  • Beperk je tot één onderwerp
  • Zorg ervoor dat je een recente gebeurtenis bij de kop neemt
  • Communiceer over wat je zelf ervaart / hebt ervaren
  • Vermijd algemeenheden- te merken aan woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’
  • Neem een time-out als het niet mogelijk is om de regels in acht te nemen: loop weg als jij of je partner verwijten gaat maken

Die regels lijken simpel, maar meestal worden ze vergeten. Je start immers in de regel niet bewust een ruzie op. Je begint het gesprek omdat iets je niet bevalt. Je toon zal er een zijn van verwijt. Je partner reageert vermoedelijk meer op het verwijt dan op de inhoud ervan.

Uit de wind
Het is  moeilijk om te zwijgen als je je aangevallen voelt door je partner, want je schiet automatisch in de verdediging. Bovendien probeer je uit de wind te blijven door verwijten terug te maken, waarop de ander dan weer het antwoord moet zien te vinden.
Maar als je nog enigszins bewust bent van wat er tussen jullie gebeurt, kun je er beter voor kiezen om te antwoorden dat de ander beslist hele zinnige dingen te zeggen heeft en dat je er graag naar wil luisteren, op een moment dat de ander wat minder kwaad is.
Stel voor om een time-out te nemen en als dat niet bespreekbaar is, neem dan zelf het initiatief voor een time-out: loop de kamer of als dat nodig is, het huis uit.

Kwetsen
Als je elkaar goed kent, kun je elkaar makkelijk kwetsen. Een manier om de aandacht af te leiden, is het aantal onderwerpen waarover jullie ruzie maken steeds verder uitbreiden. Je slaat bijvoorbeeld keihard van je af met het lelijkste wat je over de ander weet te bedenken. Zoals: “Je bent precies je vader”. Dan roept de ander natuurlijk terug dat jij op je moeder lijkt. En voor je het weet sta je te roepen dat je nu echt wilt scheiden omdat die ander volkomen onuitstaanbaar is.

Eenzaamheid
Zo’n ruzie is destructief en tast jullie zelfvertrouwen aan. Tenzij jullie het weer goedmaken, blijven jullie beiden koud en leeg achter en borrelen er in die eenzaamheid alleen maar nieuwe verwijten op. En in die eenzaamheid groeit het verlangen naar de ander op den duur toch weer.

Vechten verbindt

Het versterkt je relatie om ruzie te maken. Of het je relatie ook leuker maakt, hangt of van jullie vermogen om het na afloop weer goed te maken.

Ruzie voorkomen
Het is daarom eigenlijk handiger om je aandacht te richten op het voorkomen van ruzie. Als je je ergens aan ergert, is het veel slimmer om dat op een moment aan de orde te stellen dat je niet geïrriteerd bent. Dat betekent dat je nadenkt over hetgeen waar je jezelf aan ergert. En bedenkt wat je wilt bereiken. En vervolgens een strategisch plan bedenkt om je partner zover te krijgen als jij wilt.